mark-fletcher-brown-nN5L5GXKFz8-unsplash.jpg
Foto: Mark Fletcher-Brown

WAYS skal utvikle ny, innovativ løsning for små og store bedrifter som forhindrer frafall av ansatte og skaper engasjement i virksomhetens daglige virke 

 

Publisert: 28.07.2021

Skrevet av Knut Michael - CEO i WAYS

 

COVID-pandemien har satt Norge på prøve. Til tross for gode, etablerte løsninger for samhandling og kommunikasjon på hjemmekontor sliter mange i følge en studie utført av Folkehelseinstituttet med ensomhet og psykiske plager. Studien viser at spesielt unge og aleneboere sliter mest.  Rapporten fikk oss i WAYS til å se på mulighetene til å utvikle en tjeneste som fremhever og involverer den enkelte ansatte i krisetid.

 

Alle trenger å bli sett, enten på hjemmekontor eller når vi går tilbake til hverdagen 

I følge en undersøkelse utført av Deloitte, har hele 4 av 10 arbeidsgivere ikke iverksatt tiltak for å sikre et godt psykososialt arbeidsmiljø under pandemien. Mange virksomheter sliter med å få formidlet organisatoriske beskjeder under pandemien, og det er kanskje nettopp dette som gjør NUKU til et unikt og spennende produkt for større virksomheter, i følge daglig leder i WAYS. 

 

- Tjenesten åpner for interaktiv dialog mellom ledelse og den enkete ansatte i form av 'snap storys' og Instagrams 'reels' for videovisning. I det store og det hele handler det om at virksomhetene fremover i økt grad viser til bredere digital aksept for alle ansatte i organisasjonen, uvavhengig av om de jobber 'på gulvet' eller i ledelsen, forteller Haugland.

 

Det er dyrt å miste ansatte, uavhengig av størrelsen på virksomheten

En oppsigelse fra en ansatt bringer med seg en rekke utgifter, både direkte kostnader knyttet til nyansettelse, og indirekte kostnader som tapt produktivitet og feil som en erfaren medarbeider ville unngått. HCI (Human Capital Institute) beregner kostnadene tilknyttet turnover i Norge til å være rundt 1,5 ganger årslønnen. Abbasi og Hollman Inc har gått dypere inn og nyansert tallene; de fant i sin forskning at gjennomsnittsprisen per turnover er 150% av årsinntekten, når den ansatte er en «vanlig ansatt». For de billigste ansatte er prisen beregnet på 30-50% av deres årsinntekt, mens for ansatte på et høyt nivå i bedriften, eller høy grad av spesialisering, kan tallet bli opptil ti ganger så høyt!

 

Teknologiske løsninger som opprettholder samhold på jobben 

Tanken med NUKU er å utvikle en mobilapplikasjon der virksomheten selv eier sine data, og forvalter dette i form av eget dataområde eller via WAYSCloud. 

 

- Å kunne hjelpe virksomheter med å opprette et bedre samhold og en mer inkluderende bedrift er utrolig spennende. Jeg tror at mange vil se nytten av å kunne bruke et slikt produkt for å spre viktige beskjeder i virksomheten, samt ha en nærmere interaksjon med sine ansatte. Vi ønsker å skape et produkt som skal være intuitivt, brukervennlig, og for både store kjeder, samt små bedrifter, forteller tech lead, Bjørn Ivar Skuggen i WAYS. 

 
Kunden eier sine egne data 

Dagens løsninger for internkommunikasjon involverer gjerne lagring av virksomhetskritiske data i utlandet, og i mange tilfeller i USA. Uavhengig av om virksomheten ønsker å eie og drifte tjenesten selv eller velge WAYSCloud som sin tilbyder av skytjenester, skal NUKU være en trygg arena for visning av bedriftsensitive data: 


- For NUKU vil det være mulig for kundene selv å forvalte sine egne data på en god og trygg måte, i følge daglig leder i WAYS: 

- Vi kommer til å tilrettelegge for at den enkelte virksomhet selv eier og håndterer sitt produksjonsmiljø for data som benyttes i tjenesten. Ved å innstallere vår agent for tjenesten kan det faktiske datainnholdet oppbevares og sikres i virksomhetens eget miljø, forteller daglig leder i WAYS, Knut Michael Haugland.  Dette er spesiell viktig tematikk for de største kundene våre, med titusenvis av ansatte, forteller Haugland. 

NUKU utvikles med støtte fra Forskningrådet 

- At Forskningsrådet har troen på produktet gir en større boost til å levere et produkt som overgår alle forventninger. Det viser også at dette er et produkt som er ønsket i Norge. Mange ansatte føler nok på at de ikke er så inkludert og oppdatert i bedriftens oppnåelser og planer, så dette vil være et godt tilskudd i næringslivet, forteller Bjørn Ivar avslutningsvis.

 

Tjenesten er tiltenkt lansert første halvår 2022.