tinnitusImage.jpeg

App for tinnitusrehabilitering

 

Publisert: 15.02.2019
Forfatter: Bjarte Kvinge Tvedt

 

WAYS har utviklet en app for HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Briskeby. HLF Briskeby tilbyr tjenester innen fagområdet hørsel. Tilbudene gis i form av rehabilitering og kurs til voksne og utadrettede tjenester til videregående opplæring.

 

Målet for HLF Briskeby var å lage en app som skulle gi brukerne et verktøy for egentrening hjemme. Fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening er en rød tråd i tinnitusrehabilitering.Appenvil være til hjelp for fokus på stressmestring og

fokustrening. Appen har lydfiler i kategoriene avspenningsteknikker og fokustrening.

Fra før finnes det flere utenlandske apper som tilbyr tilsvarende funksjonalitet, men det er ingen av disse som har samme fokuset som HLF ønsket. Enkelhet er nøkkel til at folk faktisk får nytte av appen og vil bruke den.

 

Tinnitus (øresus) er en opplevelse av lyd i ørene eller hodet som ikke kommer fra en ekstern kilde. Vanlige beskrivelser av tinnitus er f.eks. pipetone, ringetone, bruselyd eller brumming. Lyden kan variere i tonehøyde (fra lav bass til høy diskant) og i styrke, og kan endre seg over tid.

 

Tinnitus er ikke en sykdom, men et symptom på at samarbeidet mellom øret og sentrale funksjoner i hjernen ikke fungerer slik det skal. Årsakene til tinnitus kan være mange og er ofte forbundet med hørselstap i en eller annen form.

 

Appen kommer ut til iOS og Android snart. Følg med!