zoltan-tasi-j3_t57R6TZ4-unsplash.jpeg
Foto: Zoltan Tasi

WAYS er valgt som teknisk leverandør av digitalt selvhjelpsverktøy 

 

Publisert: 16.05.2021


WAYS skal levere den bakenforliggende tekniske plattformen, mobilapplikasjonen samt drift og vedlikehold av tjenesten som tilgjengeliggjøres for alle landets innbyggere over 20 år. Tjenesten skal dimensjoneres for bruk av opp til 4,1 millioner brukere og er bestilt av Helsedirektoratet. 

 

Psykisk helse på dagsorden

Det er ønskelig med lett tilgjengelig, brukervennlige selvhjelpsverktøy som bidrar til å styrke psykisk helse og forebygge utvikling av psykiske plager, skrev oppdragsgiveren i sin anbudsforespørsel som ble utlyst tidligere i år.  Sammen med Brorson&Sande AS skal WAYS levere et digitalt selvhjelpsverktøy der førstnevnte står for det faglige innholdet i leveransen.  

 

Flere sliter med ensomhet og psykiske plager og en av fire er ikke fornøyde med livet. Det fremkommer i en undersøkelse utført av FHI i desember 2020. En del voksne som har behov for psykisk helsehjelp, eller som er i risiko for å utvikle dårlig psykisk helse, tar ikke kontakt med hjelpeapparatet.

 

Formålet med tjenesten er å få utviklet et lett tilgjengelig, brukervennlige selvhjelpsverktøy som bidrar til å styrke psykisk helse og forebygge utvikling av psykiske plager. 

 

Bredspektret kompetanseutnyttelse i leveransen 

Vi er svært stolte over at vårt tekniske løsningsforslag innfridde de strenge kriteriene som ble satt av oppdragsgiveren. Utførelsen av oppdraget involverer mange av våre ansatte med bred og ulik kompetanse på flere områder for å sikre et så godt funksjonelt sluttresultat som mulig - og ikke minst for å sikre at alle pålagte krav gjennom lov og forskrifter, standarder og kodeverk samt sikkerhetsmessige krav overholdes.   

 

Det er tiltenkt at tjenesten skal produksjonssettes sensommeren 2021 og driftes i minimum 15 måneder.