smittereg_header.png

Aldri har vi vært så glade for å legge ned en inntektsbringende tjeneste 

 

Publisert: 10.10.2021

Dette er en innsikt-sak skrevet av: Knut Michael, CEO i WAYS 

 

 

For nøyaktig tolv måneder siden sto vi på bar bakke med relativt tomme ordrebøker. I likhet med mange andre virksomheter opplevde vi at inntektsgrunnlaget forsvant over natta. Det skulle bli startskuddet for smitteregistrering.no, en innsjekk-tjeneste som WAYS-teamet utviklet på rekordtid når usikkerheten var på sitt største.  Et par hundretusen innsjekk senere, og med kunder fra nord til sør, velger vi å legge ned tjenesten. 

 

 

- Det var skummelt en stund

Utviklerbransjen har kommet relativt godt ut av COVID-19, men det har likevel vært utfordringer knyttet opp mot ordreoppstart og gjennomføringsevne, i følge daglig leder i WAYS:

 

 

- Vi forstod tidlig at veldig mange av våre trofaste kunder - og ikke minst nye kunder hadde 'mer enn nok' med sitt eget virke under pandemien, noe som resulterte i at veldig mange store utvikleroppdrag ble satt på vent.  I et par måneder, så det veldig mørkt ut for videre drift, også for WAYS, sier Haugland

 

 

Kriser får frem det beste i teamet 

Hele teamet i WAYS ble tidlig orientert om 'tingenes tilstand'. Raskt klarte teamet å åpne for nye salgsoppertunities for selskapet;

 

 

- I september 2020 skjønte vi at markedet ville få behov for en stabil og trygg nettløsning for smitteregistrering. Vi motiverte teamet raskt til å omrokkere sin kreative kapasitet til smitteregistrering - i håp om å lande et godt prosjekt som vi kunne utrulle raskt. Det skulle ikke mange ukene til før vi fikk en sikker og trygg release av smittesproring ut på markedet, nevner Haugland.

 

 

En solid oppetid, som alle andre tjenester vi leverer 

Selve smitteregistrering.no har hatt en oppetid på 100%. Med gode mikrotjenester har vi klart å opprettholde en samfunnsmessig viktig tjeneste under en pandemi med best mulig oppetid, sier Haugland.