screening.jpg

WAYS innfører anonymisert rekruttering 

 

Publisert: 22.06.2021

Dette er en innsikt-sak skrevet av: Knut Michael, CEO i WAYS 

 

De fleste tenker på kjønn og etnisitet når man snakker om mangfold, men det handler om mye mer enn det.  Mangfold skaper dynamikk og kreativitet – noe som ikke bare påvirker arbeidsmiljøet, men som også har en direkte effekt på bunnlinjen.

 

I WAYS er er ikke mangfold bare et ord vi 'flotter oss med'; det er en rød tråd i all vår virke. Ved å hele tiden rette oppmerksomheten på hvordan vi kan opprettholde  - og ikke minst forbedre oss på området setter vi skyhøye, men viktige krav og forventninger til oss selv som ansvarlig arbeidsgiver. Nå er tiden inne for å involvere aktuell teknologi i arbeidet med å fortsette å være en inkluderende arbeidsplass.  

 

Anonymisert rekruttering 

Selv om vi er stolte av å ha kommet langt med mangfoldsarbeidet internt i organisasjonen, mener jeg at vi som mennesker i underbevisstheten blendes av fordommer.   Rekrutteringsprosesser er komplekse, og forskning viser at vi i mange tilfeller gjør feilansettelser og diskriminerer i slike prosesser til tross for at vi i beste mening ønsker å forholde oss nøytrale.  Ved å innføre 'blind rekruttering' fjerner vi de absolutte siste fordommene som er mulige å ta med seg inn i en rekrutteringsprosess. 

 

Lanserer egen rekrutteringsportal

I tiden fremover vil alle jobbsøkere bli bedt om å legge inn sine opplysninger i vår anonymiserte rekrutteringsportal. Rent teknisk er integrasjonen enkel; Kandidaten legger inn kontaktopplysninger, søknad, erfaring og annet CV-relaterte innhold, men HR-avdelingen og ledere vil ikke kunne identifisere innsenderen. Som et ekstra kontrolltiltak vil en ansatt helt uten HR-ansvar gjennomgå og attestere søknaden før den blir tilgjengelig for rekrutteringsansvarlig. 

 

Gjelder også rekrutteringsselskaper 

I WAYS benytter vi oss av en rekke rekrutteringsselskaper ved siden av vår egen rekruttering. Det nye rekrutteringsløpet vil også gjelde for kandidater som kommer via eksterne byråer, slik at absolutt alle søkere blir anonymisert. 

 

Plattformen vil bli utgitt som åpen kildekode

WAYS ønsker å være en sterk bidragsyter på området, og vil etter intern produksjonstesting publisere kildekoden slik at at alle enkelt kan benytte seg av, og videreutvikle plattformen til anonymisert egenrekruttering.  Koden vil bli tilgjengelig i august 2021.