DrikkevettV2.png

 

Drikkevett: Bli mer bevisst på dine drikkevaner! 

App for IOS og Android

 

 

I følge undersøkelser drikker ca 10 prosent av voksne i Norge på en måte som medfører stor risiko for helseskade og avhengighet (tall fra NHI.no). Alkoholavhengighet er et reelt problem, men heldigvis finnes det hjelpemidler for å redusere omfanget av dette.

 

Drikkevett V2 er en mobilapplikasjon som er utviklet av WAYS for Helsedirektoratet og Oslo kommune med Rustelefonen i spissen. Applikasjonen har som mål å gjøre det enklere for sluttbrukeren å kontrollere alkoholinntaket sitt over tid, samt sette rammer for å ta kontroll over inntaket i hver enkelt situasjon. 


 

Så hva kan man gjøre med Drikkevett V2? 

Drikkevett V2 er en omfattende app som har mange funksjoner som sluttbrukeren kan benytte seg av. Den funksjonen som er viktigst for langvarig kontroll over inntaket er at man har oversikt over alkoholbruk over tid. I tillegg kan man definere om man drikker alene, sammen med venner, med familie, eller med kollegaer. Man kan da se statistikk over hvilke situasjoner man drikker mest, for så å kunne endre på dette i framtiden. 

 

For enkelte kvelder hvor man har planer om å drikke en viss mengde, kan man også planlegge kvelden, og så få en påminnelse når du drikker mer enn planlagt, eller over den mengden som anses som helseskadelig. 

 

Ellers kan man få oversikter over hvor mye kalorier man har inntatt i form av alkohol, hvor mye penger man har brukt, og faktainformasjon om alkohol og alkoholbruk. 

 

Appen vil også gjøre det lettere å gjennomføre perioder med mindre alkohol, og har en egen hvit periode-funksjon. Når man når sine mål, gir Drikkevett-brukerne belønninger i form av hedersbevis i appen. Denne type belønninger fungerer motiverende og inspirerer til måloppnåelse.

 

Lurer du på om du har et rusproblem? Trenger du noen å snakke med?

 

 

WAYS er også valgt som leverandør på drift og vedlikehold for de aktuelle tjenestene som en del av en lengre rammeavtale.

 

 

Last ned på App Store                           

 

Last ned på Google Play Store

Er du klar for å sette i gang?