Verktøy for tinnitusrehabilitering

App for iOS og Android

Ways har i samarbeid med HLF Briskeby laget Tinnitus-appen

WAYS har utviklet og designet appen Tinnitus – Riktig fokus for HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Briskeby. HLF Briskeby tilbyr tjenester innen fagområdet hørsel. Tilbudene gis i form av rehabilitering og kurs til voksne og utadrettede tjenester til videregående opplæring.

Målet for HLF Briskeby var å lage en app som skulle gi brukerne et verktøy for egentrening hjemme.
Fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening er en rød tråd i tinnitusrehabilitering. Appen vil være til hjelp for fokus på stressmestring og fokustrening.

Ways har i samarbeid med HLF Briskeby laget Tinnitus-appen