Kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom

Spesialistbedriften ønsket å utvikle et produkt som kunne digitalisere et manuelt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom. Kartleggingsverktøyet valgte de å kalle ASIAS.

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.

 

Hvordan fungerer kartleggingsverktøyet ASIAS?

Verktøyet fungerer ved at en ansatt hos enten NAV, OT, PPT osv. har tilgang til et skjema beståendes av flere kategorier. Sammen med denne veilederen, skal personer med asperger svare på spørsmål opp mot deres forståelse av arbeid og situasjoner rundt det å arbeide i forskjellige sektorer.

Når en veileder har fylt ut alle svarene, genereres det en pdf som inneholder alle svarene, og veileders kommentarer, samt foreslåtte tiltak.

Det ble også utviklet dashboard til administrator hvor de kunne legge til/slette bedrifter som skulle ha lisens til å utføre kartlegginger, samt nedlasting av remmiteringsliste opp mot fakturering av lisenser.

Asperger i Arbeid og Studier
ASIAS
Kartleggingsverktøy
English summary
The ASIAS project aimed to develop a digital tool for career guidance of individuals with Asperger’s syndrome. The tool, ASIAS, involves an employee from institutions like NAV, OT, or PPT filling out a questionnaire with individuals with Asperger’s to assess their understanding of work and various work-related situations. Once completed, a PDF report is generated, containing answers, comments, and suggested measures. An administrator dashboard allows the management of licenses, addition/deletion of licensed companies, and downloading remittance lists for billing. The collaboration involved Spesialistbedriften initiating the project, ASIAS developing the tool, and a collaborative effort between WAYS and 2MIND DESIGN. WAYS implemented the solution and managed the service, while 2MIND DESIGN handled the visual aspects, creating design components for dashboards and reports.

Samarbeid mellom selskaper

Da ASIAS kom til oss med dette prosjektet, så vi det fordelsaktig med å finne et designbyrå som kunne bistå det visuelle av tjenesten da WAYS hadde sine designressurser i andre prosjekter. Valget av designbyrå havnet på 2MIND DESIGN.

2MIND lagde designkomponenter for dashboardene og rapport, mens WAYS utviklet og implementerte i løsningen, samt stod for å drive tjenesten.

 

Ønsker du å lese mer om ASIAS? 

Gå til ASIAS sin nettside

Er du klar for å sette i gang?
Ta kontakt for en hyggelig kaffeprat!