Vekst skapte behov for fornyelse

RST Logistics AS ble etablert av Richard Sæther i 1994 og har siden den gang vokst fra et enkeltmannsforetak til i dag å være en komplett logistikk leverandør. Veksten skyldes sterkt fokus på god service, personlig kundekontakt og oppfølging. Kundemassen er stabil og består av små og store bedrifter. For noen av kundene utføres det kun transport men hovedsakelig tar RST seg av hele kundens logistikk med import, lagring plukking og distribusjon. Økt lønnsomhet og internasjonal satsing er en av målene RST som har gjort valget av å fornye profilen til RST. Fra å være en leverandør av tjenester innen transport har RST investert og utvidet bedriften til å være en leverendør for flere tjenester innenfor logistikk, der i blant lagring.

Den nye profilen til RST rydder i RSTs visuelle identitet slik at vi også på det visuelle og helhetlige plan kan fremstå med god kvalitet. Sammen med å opprettholde deres gode tjenester og service vil den visuelle identiteten styrke RST som leverandør både for nye kunder og innenfor bransjen, både innlands og utenlands. På oppdrag fra RST Logistics utførte WAYS en full omstrukturering og redesign av hele deres visuelle profil.

 

Ny visuell identitet
RST Logistics
Visuell identitet
English summary
RST Logistics, founded by Richard Sæther in 1994, has evolved from a solo venture to a comprehensive logistics provider. Their growth stems from a commitment to excellent service, personal customer interaction, and full-spectrum logistics support. The customer base, comprising small and large businesses, receives services ranging from transportation to complete logistics management. RST aims for increased profitability and international presence, leading to a redefined corporate profile. The updated visual identity enhances RST’s image, reinforcing its position as a reliable logistics provider. WAYS undertook a complete restructuring and redesign, presenting guidelines in a design manual covering the new logo, colors, typography, profile templates, photography, and product/vehicle printing. New websites were developed to provide a positive brand experience for existing and potential customers.

En fullstendig designmanual viser frem og forklarer rettningslinjer for bruk av ny logo, fargevalg, typografi, profilmaler, fotomaner, og trykk på produkter og kjøretøy. I forbindelse med dette arbeidet ble det også utviklet nye nettsider for RST.

Websidene er bygget på grunnlag av profilelementene, bildene og med fokus på å både gi nåværende kunder og kommende kunder en positiv opplevelse av varemerket RST.

Ny visuell identitet?
Ta kontakt for en hyggelig kaffeprat!