Avspenning og fokus på stressmestring

HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Briskeby ønsket et enkelt verktøy som kunne presentere lydfiler for tinnitus rehabilitering. Verktøyet, i form av en app, var ment for bruk i hjemmetrening og til kurs. Løsningen ble en enkel app hvor de ulike lydfilene ble avspilt.

Fokuset ble å la bruker spille av filene uten å måtte kikke for mye på skjermen. Fra kunden sin side var det ønsket et enkelt design i bakgrunnen av hvert lydspor som illustrerte noe om hvilken lyd man hørte på, eller hvilket tema man var inne på.
Her brukte vi bilder med et rolig uttrykk svakt i bakgrunnen av hver lydfil.

For å optimalisere måten navigeringen foregikk på valgte vi et hjul som avspiller, både for play, pause og navigasjon/spoling i lydfilene. Disse plasserte vi slik at det skulle være enkelt å navigere ved å holde telefonen med en hånd og bruke tommelen.

Verktøy for tinnitusrehabilitering
HLF Briskeby
App for iOS og Android
English summary
HLF (Hørselshemmedes Landsforbund) Briskeby wanted a simple app to present audio files for tinnitus rehabilitation. The app allowed users to play various audio tracks with minimal screen interaction. Each track had a calm image in the background to represent the sound or theme. The app featured a wheel-like player for easy navigation and control with one hand. It focuses on relaxation, stress management, and attention training for tinnitus rehabilitation.

Fokusert avspenning og oppmerksomhetstrening er en rød tråd i tinnitusrehabilitering. Appen vil være til hjelp for fokus på stressmestring og fokustrening.

Appen på App Store og Play Store.
HLF Briskeby sin omtale av appen.

 

 

Har du en god idé til en app?
Ikke nøl med å ta kontakt med oss for en hyggelig kaffeprat!