ASIAS.png

 

ASIAS: Asperger i Arbeid og Studier

Kartleggingsverktøy

 

 

Spesialistbedriften ønsket å utvikle et produkt som kunne digitalisere et manuelt kartleggingsverktøy for karriereveiledning av personer med Asperger syndrom. Kartleggingsverktøyet valgte de å kalle ASIAS.

 

Hensikten og gevinstene ved å bruke verktøyet er flere, men det viktigste formålet er å gi et grunnlag for å ta karrierevalg som utnytter de åpenbare styrkene til kandidaten, samtidig som de er forenelige med utfordringene diagnosen gir den enkelte.

 

 

Hvordan fungerer kartleggingsverktøyet ASIAS? 

Verktøyet fungerer ved at en ansatt hos enten NAV,  OT, PPT osv. har tilgang til et skjema beståendes av flere kategorier. Sammen med denne veilederen, skal personer med asperger svare på spørsmål opp mot deres forståelse av arbeid og situasjoner rundt det å arbeide i forskjellige sektorer. 

 

Når en veileder har fylt ut alle svarene, genereres det en pdf som inneholder alle svarene, og veileders kommentarer, samt foreslåtte tiltak. 

 

Det ble også utviklet dashboard til administrator hvor de kunne legge til/slette bedrifter som skulle ha lisens til å utføre kartlegginger, samt nedlasting av remmiteringsliste opp mot fakturering av lisenser. 

 

 

Samarbeid mellom selskaper

Da ASIAS kom til oss med dette prosjektet, så vi det fordelsaktig med å finne et designbyrå som kunne bistå det visuelle av tjenesten da WAYS hadde sine designressurser i andre prosjekter. Valget av designbyrå havnet på 2MIND DESIGN

 

2MIND lagde designkomponenter for dashboardene og rapport, mens WAYS utviklet og implementerte i løsningen, samt stod for å drive tjenesten.

 

 

Ønsker du å lese mer om ASIAS? 

 

Gå til ASIAS sin nettside

 

Er du klar for å sette i gang?