Plattform og storskalaløsninger

Dette er mer komplekse, digitale løsninger hvor hardware og software gjerne snakker sammen. Disse prosjektene har lengre varighet, og kunden ønsker ofte tilrettelagte integrasjoner mot egne eller andres systemer – og på tvers av teknologi.

I WAYS er vi godt vant med å tenke arkitektur og struktur. En plattformløsning er selve kjernen i tjenesten som leveres. Rett og slett hjernen bak det som skjer i ulike apper og andre nettløsning. Sammen kan vi utvikle en kjerneplattform med lang levetid og ekstrem robusthet.

Har bedriften din planer om å skalere opp digitale løsninger som brukes i dag?

Ta kontakt med oss i dag for en hyggelig kaffeprat.